Flaş Haber-1500 Zabıt Katibi Alınacağı Açıklandı

2008-04-10 08:35:00

ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

  

Başbakanlığın 06/03/2008 tarihli oluru ile Bakanlığımıza 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 2500 adet açıktan atama izni verilmiştir.

Belirtilen iznin 1500 adedi Genel Müdürlüğümüzce, 1000 adedi ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce kullanılacaktır.

            Genel Müdürlüğümüzce kullanılacak olan 1500 adet açıktan atama izni adliyelerimizin (adli- idari yargı) zabıt katibi ihtiyacını karşılamak  için kullanılacaktır.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan personelden 2007 yılında emeklilik, istifa vs. gibi nedenlerle ayrılan memur sayısının yüzde ellisine tekabül eden 520 adet açıktan atama izni daha 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca kullanılacaktır.

520 adet izinin;

                        a) 100 adedinin icra müdür ve yardımcılığı,

                        b) 155 adedinin psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, teknisyen, mütercim ve

                            istatistikçi,

                        c) 265 adedinin mübaşir kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılması düşünülmektedir.

            Acil  personel ihtiyacı nedeniyle açıktan atama  izinlerinin bir an önce  kullanılması için  Genel Müdürlüğümüze yoğun talepler ulaşmakta ise de, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin “Sözlü sınav” başlıklı 14 üncü maddesine ilişkin olarak Danıştay 12 inci Dairesi 2007/2515 Esas sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup,   karar doğrultusunda ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandığında açıktan atama iznine ilişkin olarak gerekli işlemlere başlanacaktır.

            Açıklanan sürecin gerçekleşmesi için gereken süre dikkate alındığında, muhtemelen mayıs ayının ikinci yarısında zabıt kâtibi ve mübaşir unvanları için  sınavların yapılması planlanmaktadır. Diğer kadrolar için ise ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ya da sınav yapılmak suretiyle atamalar yapılacaktır.

            Öte yandan 2008 yılı içinde  yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü ve zabıt katibi unvanlarında görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması planlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve Danıştay kararları nedeniyle Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde bir kısım değişiklikler yapılmasından sonra belirtilen unvanlarda yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yılın ilk yarısına yetiştirilmesi düşünülmektedir.

            Süreçlere ilişkin olarak ayrıca ilan yapılacaktır.

            İlgililere duyurulur.

           

 

Editörün Notu: Zabıt Katibi olabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak(Herhangi bir üniversite de olabilir) ve bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya liselerin Adalet Meslek lisesi , Ticaret lisesi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Ayrıca KPSS'den en az 70 puan almak ve yapılacak olan daktilo sınavında en az 3 dakikada 90 kelime yazmak gerekmektedir.

İlgilenenlere duyurulur.

Bence şimdiden daktilo için alıştırmaya başlayın!!!

 

 

205
0
0
Yorum Yaz