Anadolu Medeniyetleri

2006-11-21 12:03:00

                    ANADOLU MEDENİYELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

-İlkçağ'da Anadolu Medeniyelleri genel olarak Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin etkisi altında gelişmiştir.Ancak dünya kültürüne büyük katkıları olmuş, zengin bir medeniyet kurulmuştur.

-Hititler ; Anadolu'da tarih çağlarına geçişteki ilk medeniyettir.Yazı mezopotamyadan getirilerek Anadolu'da ilk kez Hititlerde kullanılmaya başlamıştır.Suriye'de Mısır'lılarla savaşmışlar ve tarihin ilk yazılı anlaşması Kadeş Barışı imzalanmıştır.

-Frigler , tarıma dayalı bir medeniyet kurmuşlardır.En önemli tanrıları Kibele'dir.

-Lidyalılar, ticarete büyük önem vermişler ve ilk kez ticarette parayı kullanmışlardır.Ege'den Anadolu içlerine Kral yolunu yapmışlardır.

-İonlar ise koloniler kurarak , bu kolonilerde ticaret yapmışlardır.Kolonilerini vatan kabul edip gerektiğinde koloniler için savaşmışlardır.Bu yönleriyle Fenike kolonilerinden ayrılırlar.Yunan tanrılarına tapmışlardır.Ticarette zenginleştikleri için bilim ve sanata önem vermişlerdir.Heredot, Hipokrat,Diyojen,Tales bu medeniyetin ürünüdür.

-Urartular ; Doğu Anadolu'da kurulmuştur. Urartular su yolları ile meşhurdur.Savaşlarda zarar görmemek için kayaları oyarak içerisine evler yapmışlardır.Başkentleri (Van)Tuşpa'dır.

814
0
0
Yorum Yaz